نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سیدحسام الدین نبوی زاده تخصص بیماری‌های کودکان یاسوج - دانشگاه علوم پزشکی
دکتر زواره عزیزی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان سردارجنب گل
دکتر محسن نیکبخت دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی -
دکتر فرزاد راستگو دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سردار جنب گل جنوبی
دکتر عبدالحسین لایق نژاد دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی درمانگاه نیروهای مسلح
دکتر رسول ابوالحسنی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان شریعتی جنوبی، جنب بانک صادرات، پایین تر داروخانه بوعل...
دکتر رامین عزیزی دکترای حرفه‌ای پزشکی بلوار چمران -کلنیک مهر
دکتر گلاره امین اصنافی دکترای حرفه‌ای پزشکی فلکه راهنما، درمانگاه اریا
سیده هاجر داور پناه کارشناسی علوم تغذیه -
دکتر رویا بازیاری تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) ازمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی
دکتر محسن رضایی تل زالی تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) بیمارستان شهید بهشتی
دکتر افاق عطریان تخصص بیماری‌های داخلی -
دکتر شهلا جهان بین تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) بیمارستان شهید بهشتی
دکتر سید ناصر افشین تخصص جراحی عمومی کلینیک شهید مفتح شماره 3
دکتر لیلا محمدی تخصص زنان و زایمان بیمارستان امام سجاد
دکتر زهرا کاظمیان فر تخصص زنان و زایمان خیابان سردارجنب گل جنوبی، جنب داروخانه رازی، ساختمان ارمان