نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علی حاجی ستوده تخصص بیماری‌های داخلی تربت جام - فلکه مرکزی
دکتر حسین سلجوقی دکترای حرفه‌ای پزشکی المهدی، المهدی ۱۰ - یعقوبی ها
دکتر محمدعلی پاینده دکترای حرفه‌ای پزشکی تربت جام - مرکز بهداشت
دکتر سودابه نکوهی دکترای حرفه‌ای پزشکی تربت جام - بلوار امام خمینی - خیابان خبیر 5 - پلاک 15
دکتر فاطمه ناقدی تخصص زنان و زایمان تربت جام - المهدی 8
دکتر الهه اسکندری تربقان دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان المهدی، نبش مهدیه، ساختمان توسلی، طبقه 1
دکتر ابراهیم ترحمی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان المهدی، روبروی کوچه کوثری
دکتر بهرخ باتقوی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر زهرا جوادی تخصص بیماری‌های داخلی خیابان المهدی، المهدی 8، ساختمان بوعلی سینا