نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر علیرضا کیانی تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) شهرضا - خیابان شهید بهشتی - رادیولوژی
دکتر مهین مسلمی نائینی تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) شهرضا - خیابان شهید بهشتی - بالاتراز بانک ملی مرکزی - پاساژ ...
دکتر رامین امینی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان شهید بهشتی طبقه زیرین داروخانه دکتر احترامی
دکتر سید محمد باقر اشرف منصوری دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر مرجان مسجدی تخصص چشم پزشکی شبکه بهداشت درمان سمیرم بیمارستان سید الشهدا
دکتر حمیدرضا صفایی تخصص چشم پزشکی فلکه مرکزی، کوی مسجد قایم
دکتر پری سوداگرستارنژاد تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن شبکه بهداشت درمان شهرضا، بیمارستان امیرالمومنین