نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمود اختری تهرانی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی ری - خیابان اقدس الدوله - نبش سلمانزاده - پلاک 2
ماندانا نوربخش کارشناسی مامایی شهرری - باقرشهر - خیابان شهید خزایی - سختمان 260
دکتر محمدعلی اسحاقی تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری ری - خیابان فدائیان اسلام - بیمارستان فیروزآبادی
دکتر محمدعلی جنابزاده تخصص بیماری‌های کودکان ری - بیمارستان فیروزآبادی
دکتر سیروس شازاد تخصص بیماری‌های کودکان ری - جنب کوچه آبشار
دکتر نادر معیر تخصص جراحی عمومی ری - میدان حرم
دکتر سودابه رئیسیان تخصص بیهوشی ری - آبمنگل
دکتر سودابه ناصری تخصص بیهوشی ری - خیابان آب منگل
دکتر اصغر عربشاهی تخصص روانپزشکی ری - خیابان صفاری ( حداد عادل )
دکتر لیلا پورمسعودی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی ری
دکتر رضا محمدی جو تخصص بیماری‌های کودکان ری - بهزیستی جنوب تهران
دکتر عبداله خسروی تخصص بیهوشی ری - بیمارستان سوم شعبان
دکتر سهراب گیوتاش تخصص بیهوشی ری - امین آباد
دکتر گلناز فیض زاده خراسانی تخصص روانپزشکی ری - خیابان امین آباد - بیمارستان روانپزشکی رازی
دکتر مهدی مستوفی زاده تخصص روانپزشکی ری - ایسی آباد