نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مسعود کردانی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان امام، جنب داروخانه دکتر هشتگردی
دکتر مهسا حسین تاش بابلی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام (ره)، مجتمع ال یاسین، طبقه سوم، واحد 10
دکتر امیر همایون سالک مهدی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام خمینی، ساختمان پزشکان ال یاسین، طبقه دوم، واحد 5...
دکتر شهرام باقری تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) خیابان امام، مجتمع ال یاسین، ازمایشگاه مهر
دکتر علی خسروی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان امام ( ره)، مجتمع ال یاسین، طبقه اول