نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمد سرکوت غوثی دکترای حرفه‌ای پزشکی بلوار انقلاب، کوچه گلشید 1
دکتر احمد بهرامی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان بیمارستان، طبقه بالای داروخانه دکتر شافعی