نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر کیوان طامهی تخصص بیماری‌های داخلی سرپل ذهاب - چهارراه احمدبن اسحاق
دکتر فهناز کاوسی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سرپل ذهاب - خیابان راه کربلا
دکتر رهبر مرداویچ دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سرپل ذهاب - چهارراه احمد اسحاق
دکتر رهبر مرداویج دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی راه کربلا، چهارراه احمدابن اسحاق
دکتر لیلا یمینی فر تخصص زنان و زایمان چهارراه میراحمد، جنب داروخانه دکتر امیری