نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر الهه چچک خواه تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) سلماس - خیابان قره نی
دکتر یوسف فرج الهی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان مدرس - نرسیده به مسجد بابلوار الحوایج - کوی 4 -پلاک26...
دکتر سهیلا ملکی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان سوره ای، درمانگاه منتظری
دکتر عبدالقادر محبوبی تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) -