نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر حسین ساقی دکترای حرفه‌ای پزشکی سبزوار - جغتای - مرکز بهداشتی درمانی جغتای
دکتر رضا ناوی ثانی دکترای حرفه‌ای پزشکی سبزوار - خیابان چهل متری اول - نرسیده به میدان شهربانی
دکتر سیدحسن زارعی دکترای حرفه‌ای پزشکی سبزوار - میدان دکتر بهشتی
دکتر علی طاهری دکترای حرفه‌ای پزشکی سبزوار - فلکه دروازه عراق - طبقه فوقانی کفش ملی
دکتر الهام فرزام دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان کاشفی شمالی، بالاتر از بیمارستان مبینی
دکتر مهدا فروغی سبزوار دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان کاشفی، کاشفی 15، مجتمع پزشکی قایم، طبقه 1
دکتر محمدرضا سلیمانی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر حوریه هاشمی نژاد دکترای حرفه‌ای پزشکی بالاتر از میدان ال احمد، مرکز بهداشت شماره 5
دکتر عادله هاشمی فرد دکترای حرفه‌ای پزشکی بیمارستان واسعی
دکتر سید سعید حسینی هوشیار دکترای حرفه‌ای پزشکی مرکز بهداشتی حسین اباد
فاطمه زارع کارشناسی مامایی نبش بن بست ارغوان
دکتر امیر رضا جلیلیان نصرتی تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) بیمارستان واسعی
دکتر کاظم حسن پور تخصص بیماری‌های کودکان بلوار توحید شهر، ساختمان پردیس
دکتر سودابه حقیقی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان اسدابادی، کوچه اورژانس حشمتیه
دکتر مامک دولت ابادی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان کاشفی، کاشفی 13
دکتر النا صادقیان تخصص بیماری‌های کودکان بلوار توحید شهر، بیمارستان واسعی
دکتر ابراهیم طبیعی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان کاشفی، اول خیابان  صایب
دکتر قاسم کیانی مقدم تخصص بیماری‌های کودکان میدان فرمانداری، ساختمان امین
دکتر فرامرز هدایت تخصص بیماری‌های کودکان خیابان مدرس، نبش مدرس 30
دکتر فریبا قاضی مغربی تخصص جراحی عمومی -
دکتر محمدرضا شگرف نخعی تخصص روانپزشکی چهارراه دادگستری، جنب بیمارستان مبینی
دکتر ژیلا اگاه تخصص زنان و زایمان میدان حکیم، ساختمان پاستور
دکتر راحله احمدی تخصص زنان و زایمان خیابان کاشفی، ساختمان سپید
دکتر میترا افتخاری یزدی تخصص زنان و زایمان خیابان کاشفی، کاشفی 10
دکتر فاطمه باقی زاده گله کلایی تخصص زنان و زایمان خیابان اسرار، اسرار 5، ساختمان پارسیان
دکتر اعظم سادات حسینی هوشیار تخصص زنان و زایمان خیابان کاشفی، روبروی مجتمع امین
دکتر بهناز سویزی تخصص زنان و زایمان خیابان کاشفی، خیابان  صایب، ساختمان رازی
دکتر مرضیه شهابی تخصص زنان و زایمان میدان فرمانداری، ساختمان امین
دکتر فاطمه شوریده یزدی تخصص زنان و زایمان خیابان کاشفی، طبقه بالای  قنادی گل سرخ
دکتر بی بی فهیمه ضیاییان حسینیان تخصص زنان و زایمان خیابان کاشفی، کاشفی 11