نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر حمید آهنگری دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی رودهن - خیابان امام - جنب بانک سپه