نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر احمد عباسی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قشم، خیابان ولیعصر، روبروی بیمارستان فاطمه الزهرا، جنب موسسه...
دکتر وحید شکاری دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی -
دکتر عادل احراری دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی روبروی بیمارستان فاطمه (س)، جنب داروخانه نیکو