نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر جلال خالدی دکترای حرفه‌ای پزشکی پاوه - میدان مولوی
دکتر فاروق سلیمی دکترای حرفه‌ای پزشکی پاوه - خیابان انقلاب اسلامی
دکتر فریدوی مرادی دکترای حرفه‌ای پزشکی پاوه - میدان مولوی
دکتر بهان ولدبیگی دکترای حرفه‌ای پزشکی پاوه - میدان مولوی
دکتر محمدامین ولدبیگی دکترای حرفه‌ای پزشکی پاوه - خیابان انقلاب اسلامی