نام پزشک رشته تخصصی آدرس
نجمه بیدار مغز کارشناسی مامایی -
دکتر غزال شادمانی تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) خیابان قدس، کوچه ی حکمت