نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر فریدون عزیزی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام - کوچه فردین
سهیلا کاظم خانی کارشناسی مامایی -
دکتر کتانه قهرمان تخصص بیماری‌های داخلی خیابان امام خمینی- کوی شهید فردین- ساختمان ازمایشگاه پاستور ...