نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر فریدالدین وحیدی تخصص بیماری‌های کودکان مشکین شهر - بیمارستان ولی عصر
دکتر آنیتا محاسنی اقدم دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مشکین شهر
دکتر جلال زارع پور نصیری تخصص جراحی عمومی مشکین شهر - خیابان قیام