نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مریم بهاری زاده دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان منتظری، پشت نانوایی جهاد، طبقه سوم
دکتر امیرحسین فرحی جهرمی دکترای حرفه‌ای پزشکی کلنیک شهید عمویی
دکتر رویا داستانیان دکترای حرفه‌ای پزشکی بیمارستان نفت ماهشهر
دکتر سعید سعیدنیا دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان منتظری
دکتر سید جواد قارونی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابام منتظری، روبروی داروخانه امیر
دکتر لیلا بهرامی دکترای حرفه‌ای پزشکی درمانگاه شهید بهشتی شرکت نفت
دکتر عبدالامیر محفوظیان دکترای حرفه‌ای پزشکی ناحیه صنعتی، جنب بانک ملت و سرمایه
دکتر محمد رضایی نسب دکترای حرفه‌ای پزشکی -
سارا امیر یوسفی کارشناسی مامایی خیابان شهید چمران، خیابان شهرداری، فاز 2، مقابل پاساژ نفت
الهه احمدی دول امیری کارشناسی مامایی مرکز بهداشتی و درمانی روستای گرگر
زینب مطوری کارشناسی مامایی بیمارستان حاجیه
دکتر فرزاد استادیان تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) خیابان شهید منتظری، روبروی داروخانه امید
دکتر خدامراد ممبینی تخصص بیماری‌های قلب و عروق بیمارستان تامین اجتماعی
دکتر شهرام عرفانی تخصص بیماری‌های کودکان -
دکتر احمد مهدیان تخصص بیماری‌های کودکان خیابان منتظری، جنب داروخانه دکتر قنواتی
دکتر شهرام رجایی بهبهانی تخصص بیماری‌های کودکان میدان ستون، درمانگاه سپاه پاسداران
دکتر لاله جانعلی زاده تخصص بیماری‌های کودکان خیابان منتظری، ساختمان پزشکان
دکتر سید حمزه موسوی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان منتظری
دکتر فرزانه خورشیدی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان منتظری
دکتر بهروز مالی تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) ابتدای منتظری - جنب داروخانه دکتر علوی
دکتر محمد شهیدی تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) خیابان منتظری- روبروی بانک مسکن
دکتر رضا رضایی تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) خیابان منتظری
دکتر حسین اموزگار تخصص جراحی عمومی شهید منتظری
دکتر جواد موسویان تخصص چشم پزشکی انتهای خیابان منتظری، رویروی نانوایی جهاد
دکتر شیوا چگنی تخصص زنان و زایمان خیابان شهید منتظری
دکتر مه نوش عباس نژاد تخصص زنان و زایمان خیابان شهید منتظری، روبروی نانوایی جهاد
دکتر فاطمه خواجات تخصص زنان و زایمان بیمارستان تامین اجتماعی امام موسی کاظم منازل سازمانی
دکتر رضا بزازیان تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) خیابان منتظری، پاساژ قایم