نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مسعود حبیبی مقدم بازکیایی دکترای حرفه‌ای داروسازی خیابان امام خمینی، داروخانه دکتر مقدم
دکتر علی یگانه دکترای حرفه‌ای داروسازی خیابان امام خمینی، داروخانه دکتر یگانه
دکتر مریم سعیدی ساعدی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام خمینی، جنب داروخانه یگانه
دکتر سعید غفوری دکترای حرفه‌ای پزشکی کوچه سینما ازادی، جنب فیزیوتراپی حکمت
دکتر سحر رجب زاده کنفی تخصص بیماری‌های داخلی خیابان امام، کوچه ابوذر (دکتر طلوعی)، جنب داروخانه دکتر بابا...
دکتر علی معصومی تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری خیابان امام، روبروی کفش ملی، ساختمان پارس کلینیک
دکتر معصومه حسینی مقدم امامی تخصص زنان و زایمان بالای داروخانه دکتر  یگانه