نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر بهرام بهلولی قشقایی تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) بلوار بیمارستان ولیعصر، جنب داروخانه دکتر زرین