نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سمیه حسین ابادی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان شهید بهشتی، جنب داروخانه دکتر محبی
دکتر سعید جلیلی دکترای حرفه‌ای پزشکی میدان قایم، ابتدای خیابان بهشتی، پلاک2
دکتر خسرو قاسمی نیا دکترای حرفه‌ای پزشکی شهید بهشتی، پلاک50
دکتر سیده بیتا شرفی دکترای حرفه‌ای پزشکی ابتدای خیابان شهید بهشتی، میدان قایم، پلاک10
دکتر مجید حیدری تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) خیابان دکتر بهشتی، روبروی دارخانه