نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سعید مرتضوی مقدم دکترای حرفه‌ای پزشکی فردوس - خیابان ماهری
دکتر مریم السادات علوی تخصص بیماری‌های قلب و عروق بیمارستان دکتر چمران
دکتر الهه رجب زاده تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) -