نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سمیه شیرازی نژاد دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر مریم کچویی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر فرحناز ایتی تخصص زنان و زایمان خیابان دکتر بهشتی، روبروی مرکز مخابرات