نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر اکبر منیعی تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) فلاورجان - خیابان شریعتی - جنب داره مخابرات
دکتر مهدی عباسی انارکی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بیمارستان امام خمینی ( ره)
دکتر سیداحمد حسینی سبزواری دکترای حرفه‌ای پزشکی قهدریجان، خیابان امام خمینی
دکتر صادق علی مهدی پور دستجردی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان اصلی  یزد اباد
دکتر رضا مراد دکترای حرفه‌ای پزشکی اصفهان، شهر ابریشم، یزداباد، الغدیر، جنب داروخانه دکتر کریمی...
دکتر فیروزه معین زاده تخصص بیماری‌های داخلی خیابان طالقانی، جنب شهرداری، کوچه شهید احمدیان
دکتر روح اله شیرزادی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان طالقانی، داروخانه عدالت
دکتر شیرین باجغلی تخصص بیماری‌های کودکان خیابان طالقانی، جنب شهرداری
دکتر مهدی ریسمانچیان تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) خیابان طالقانی، جنب شهرداری