نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سیداحمد صالحی تخصص بیماری‌های داخلی دهلران - بیمارستان شهدا
دکتر مهدی پیشگاهی تخصص بیماری‌های قلب و عروق -
دکتر افشین امیرجان تخصص بیماری‌های قلب و عروق -
دکتر مهدی نظری مقدم تخصص جراحی عمومی -
دکتر اتنا بلدی فروشانی تخصص زنان و زایمان -