نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مهرزاد یعقوبی دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارراه چهارشیر، پاساژ مطلبلوار خان، طبقه دوم
دکتر علی یونسی دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر امید نجاریون تخصص بیماری‌های کودکان -دامغان. پشت ژاندارمری قدیم. ابتدای طوس. جنب طوس 1. ساختمان ...
دکتر سونا ستایش تخصص روانپزشکی بیمارستان ولایت