پزشک‌های بوکان

مشاهده پزشکهای بوکان بر حسب تخصص

#تخصص جراحی عمومی مشاهده همه تخصص‌ها ...
نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر احمد فیضی تخصص جراحی عمومی بلوار کردستان، پایین‌ تر از فلکه فرمانداری