نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر محمدحسین منتظری جویباری تخصص بیماری‌های داخلی خیابان امام- مجتمع پزشکی لاله
دکتر محمدعلی قوامی پور تخصص روانپزشکی خ امام , ساختمان گلستان
دکتر حوریه الزمان بصیری تخصص بیماری‌های ریه خیابان امام-پایین تر از چهارراه امام-ساختمان پزشکان بوستان-ط...
دکتر سامان سودمندارشد دکترای حرفه‌ای پزشکی بهشهر - چهارراه فراش محله - پاساژ عرفانی
دکتر علی اکبر اسلامی دکترای حرفه‌ای پزشکی بهشهر - بیمارستان امام خمینی
دکتر علی بابایی رباطی دکترای حرفه‌ای پزشکی خلیل شهر- علمدارمحله
دکتر اسلام بابا نژاد دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام، مجتمع پزشکی لاله
دکتر عزت کیانی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان امام خمینی (ره)
دکتر محسن کشاورز دکترای حرفه‌ای پزشکی -
دکتر غلامرضا جغتایی تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) خیابان فرهنگ، ازمایشگاه سینا
دکتر منصوره حمزه رباطی تخصص زنان و زایمان خیابان امام- مجتمع پزشکی گلستان