نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مهسا موسوی تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) بیمارستان صلاح ایوبی