نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر بابک صیاد تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری بندر انزلی - خیابان مطهری - ساختمان فارابی - طبقه اول
دکتر حمید پوراسحق دکترای حرفه‌ای پزشکی بندر انزلی - اداره بنادر و کشتیرانی
دکتر الهام بستاکیان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی غازیان، خیابان طالقانی، روبروی بانک ملی، جنب امامزاده صالح
دکتر حمید مولایی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خیابان مطهری، ساختمان درنا
دکتر البرز عادلی دکترای حرفه‌ای پزشکی میدان امام خمینی جنب داروخانه دکتر عادلی
دکتر مصطفی جعفری بیجاربنه دکترای حرفه‌ای پزشکی بیمارستان دکتر بهشتی
دکتر سعید کوهی جله کران دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان مطهری، روبروی داروخانه رازی
دکتر خلیل قجقی دکترای حرفه‌ای پزشکی خیابان طالقانی، جنب بانک ملی، بن بست شهید صیاد
دکتر محمدعلی تدین تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن خیابان مطهری، ساختمان پزشکی
دکتر سید رضا میرفلاح دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی غازیان، خیابان طالقانی، روبروی اتش نشانی