نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مهران رضایزدی دکترای حرفه‌ای داروسازی ازنا - خیابان انقلاب - داروخانه آفاق
دکتر مایده نوری دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی شهر ازنا
دکتر فاطمه بختیاری قلعه تخصص زنان و زایمان بیمارستان امام علی (ع)