نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر فرجود شکوهی ثابت جلالی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی آستانه اشرفیه - خیابان دشتستانی - پلاک 89
دکتر حسین کامران زاده فومنی تخصص بیماری‌های داخلی خیابان شهید بهشتی
دکتر علی سهرابخان تخصص بیماری‌های داخلی خیابان شهید بهشتی، ساختمان پزشکان معین، طبقه اول، واحد چهار
دکتر ویدا امینی مقدم تخصص زنان و زایمان خیابان فردوسی، پلاک 20