نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر بهزاد حیدری تخصص بیماری‌های داخلی مازندران - آمل - بابل- خ سرگرد قاسمی - روبروی بیمارستان شهید...
شایا حکمت کارشناسی علوم تغذیه خیابان ۱۷ شهریور جنب بانک ملی مرکزی ساختمان ارم
دکتر مرتضی اسکیان تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) مازندران - آمل-خ ۱۷شهریور - کوچه بنیاد شهید -ساختمان پزشکان ...
دکتر علی اکبر عسکر زاده شاهی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سبزه میدان، مقابل مخابرات، مجتمع تجاری فرزانه، طبقه دوم، پلا...
دکتر علی مقصودلو تخصص چشم پزشکی خ۱۷شهریور ساختمان شمال طبقه اول
دکتر ماریا حجازی دینان تخصص زنان و زایمان خ- ۱۷ شهریور - کوچه بنیاد شهید -ساختمان رازی
دکتر معصومه آقاپور دکترای حرفه‌ای پزشکی آمل - خ ۱۷ شهریور - ساختمان پزشکان طبقه چهارم
دکتر سینا افسراسکی تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) خ ۱۷ شهریور-ساختمان پزشکان-ط ۴
دکتر مجد حسن نتاج تخصص چشم پزشکی خیابان ۱۷ شهریور - کوچه بنیاد شهید - ساختمان رازی
دکتر احمد خطیبی تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن آمل- خ ۱۷شهریور-پاساژ رضائی طبقه دوم
دکتر شهرام مصطفوی نوری تخصص بیماری‌های داخلی مازندران - آمل - امل -خ انقلاب -روبروی بیمارستان پیمان
دکتر عباس یوسف نژاد تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری خ- گرجی محله - پشت ساختمان پزشکان ط ۲
دکتر زینت خادم تخصص زنان و زایمان مازندران - آمل - آمل -خ ۱۷ شهریور - کوچه بنیاد شهید مجتمع را...
دکتر ابراهیم حجازی دینان تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) خیابان ۱۷ شهریور - کوی بنیاد شهید - ساختمان قائم
دکتر احمد صمدی نصب تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن خ ۱۷ شهریور-مجتمع پزشکی تخصصی آمل ط ۲
دکتر سیده فاطمه مسعودی تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) سبزه میدان - ساختمان شفاء - آزمایشگاه
دکتر سید حسین سجادی تخصص روانپزشکی خ- ۱۷ شهریور - کوچه بنیاد شهید - مجتمع پزشکی آمل
دکتر شیرین اقوامی آملی تخصص بیماری‌های کودکان خ- ۱۷ شهریور - کوچه بنیاد شهید ساختمان پزشکان مهر
دکتر بیژن دانشور تخصص چشم پزشکی خ- ۱۷ شهریور مجتمع پزشکی تخصصی آمل
دکتر احمد قاسمی تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) خیابان امیر، کوچه بن بست امیر، رادیولوژی کیان پرتو
دکتر هوشنگ وثوقی تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) خیابان هلال احمر بیمارستان ۱۷ شهریور
دکتر سیدمحمد عبدالهی تخصص بیماری‌های داخلی خ ۱۷ شهریور-ساختمان پزشکان
دکتر سید عماد نجاتی تخصص جراحی عمومی خ- ۱۷ شهریور - کوچه مازندرانی - ساختمان مهر
دکتر فرنوش قلعه باغی  تخصص بیماری‌های داخلی مازندران - آمل - سبزه میدان - پاساژتوکلی
دکتر محمود رضا بابایی تخصص بیماری‌های داخلی مازندران - آمل - آمل سبزه میدان -ساختمان پزشکان شفا
دکتر محمد افضلی تخصص بیماری‌های قلب و عروق مازندران -آ مل - خ ۱۷ شهریور ابتدای کوچه بنیاد شهیدمجتمع پزش...
دکتر سعداله توکلی بزاز تخصص بیماری‌های داخلی کوی مخابرات، ساختمان پزشکان
دکتر آتوسا معنوی تخصص زنان و زایمان خ انقلاب-پاساژ پردیس
دکتر سید عباس جلال پور تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) روبروی اورژانس بیمارستان ۱۷ شهریور
دکتر مجید اخوان شهرآشوب تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) خ نور میدان فجر