نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر حشمت اله عبدالهی الیگودرزی تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) خیابان امام خمینی
دکتر امیر صادقی تخصص چشم پزشکی خیابان امام، ساختمان مهبان
دکتر قاسم بستاکی دکترای حرفه‌ای داروسازی داروخانه دکتر بستاکی