نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر میر سجاد قایمی میراباد دکترای حرفه‌ای پزشکی میدان نماز، زیر زمین مسجد جامع، کلنیک قایم
دکتر کیوان کاشی زنوزی تخصص جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی