نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر اباصلت هادی تخصص جراحی عمومی اهر - بیمارستان 128 تختخوابی
دکتر عظیمه دلیلی تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) خیابان امام، روبروی بانک کشاورزی
دکتر سید علیرضا علوی زاده تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) سی متری معلم، ساختمان پزشکان پاستور، طبقه 2
دکتر مهران محمد زاده تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی میدان یادبود، روبروی چلوکبابی قانع، طبقه دوم داروخانه دکتر ن...