نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر نادیا یثربی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس - شیراز - خیابان مشیر فاطمی، ساختمان مبل همشهری، طبقه د...
دکتر محمد حسن زاده تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان فرهنگ شهر، نبش کوچه ۱ - درمانگاه حکیم
دکتر منصور محمدی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان معالی آباد، کوچه ۳۱، ساختمان اوتانا۲
دکتر سید مصطفی جزایری شوشتری تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان هفت تیر (۲۰ متری س...
دکتر سلیمان محمدی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس - شیراز - معدل - نرسیده به سینما سعدی - مجتمع پزشکی هدا...
دکتر ویکتوریا دهقانی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان هفت تیر (۲۰ متری سینما سعدی)، چهارراه اردیبهشت...
دکتر سید محمدجعفر حسینی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز-خ زند-ک ۴۷-س ۱۵
دکتر مرضیه حقیقت تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان ملاصدرا، روبروی خیابان اردیبهشت، کوچه ۴، ساختم...
دکتر امیر رضا غیثی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس - شیراز - خیابان قصر دشت، جنب بیمارستان فرهمند فر، ساخت...
دکتر محمدجواد هادیان فرد تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی خ ملاصدرا-اردیبهشت-مجتمع ایینه
دکتر حمیرا رضایی زاده تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان قصر دشت، خیابان آسیاب قوامی، نزدیک به سازمان ا...
دکتر علیرضا اشرف تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان کریم خان زند
دکتر ساعد رحیمی نژاد تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی خیابان زندنرسیده به سربیست متری سینماسعدی مجتمع پزشکی شیراز
دکتر کاظمی بهروز تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز-خیابان شهیدبهشتی خلدبرین
دکتر بخشنده علیرضا تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز-خ اردیبهشت-ک ۵-س اریا-ط۴
دکتر معصومه گرامی طیبی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان پاسداران (زرهی)، ایستگاه ۴
دکتر علیرضا بخشنده تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس - شیراز - خیابان ارم، میدان دانشجو، ساختمان ارم، طبقه ه...
دکتر شهرزاد شهاب تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس - شیراز - خیابان قصر دشت، نبش کوچه ۵۴، ساختمان گلبرگ، ط...
دکتر سید محمد جعفر حسینی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، کوچه ۴۷...
دکتر علمی حمیدرضا تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز-بلوارزند-جنب سرپرستی بانک سپه س پارسیان
دکتر کارملیتا تاک پرور تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز-چهارراه گمرک
دکتر ساعد رحیمی نژاد تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، نزدیک به خیابان هفت تیر ...
دکتر محمد رضا عماد تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان شهید چمران - درمانگاه حافظ
دکتر بهروز کاظمی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس - شیراز - خیابان بعثت، نزدیک پارک خلد برین
دکتر فرشته کلهری تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان مهدیه
دکتر امیر قسمی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان اردیبهشت غربی، نزدیک به بیمارستان شفا، ساختمان...
دکتر حمید رضا علمی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک بیمارستان شهید فقیهی، ساخت...
دکتر هومن محمودی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی فارس - شیراز - خیابان ارم، کوچه ۱۵، طبقه اول
دکتر محمد هادی فرجی تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز، خیابان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان پزشک...
دکتر قسمی امیر تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی شیراز-خ اردیبهشت -مجتمع پزشکی مهر