نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر مریم لطفی تخصص بیماری‌های قلب و عروق خیابان نادری نبش باغ شیخ
دکتر مهدی مسیبی تخصص بیماری‌های قلب و عروق بلوار وکیل اباد ۱۳ - نبش سروش - ساختمان پزشکان سروش
دکتر بهروز روحانی تخصص بیماری‌های قلب و عروق خراسان رضوی - مشهد - ‌ضد - میدان
دکتر علی حاجی زاده‌ تخصص بیماری‌های قلب و عروق خراسان رضوی - مشهد - ‌وحدت‌
دکتر ابوالحسن‌ فیض‌ تخصص بیماری‌های قلب و عروق سلمان‌فارسی
دکتر فهیمه جوادی تخصص بیماری‌های قلب و عروق مشهد، بولوار سازمان اب ، نبش خیابان رز ، بهداشت و درمان صنعت...
دکتر احمدرضا حسینی فرح آبادی تخصص بیماری‌های قلب و عروق خ دانشگاه ، دانشگاه ۱۶ ساختمان ۹۹۹
دکتر حمیرا جعفری تخصص بیماری‌های قلب و عروق خیابان محتشمی ۲، ساختمان سینوهه، طبقه ۲
دکتر محمد فاضلی نیشابور تخصص بیماری‌های قلب و عروق خ کوی دکترا-پ ۱/۸۶
دکتر علیرضا عبدالهی مقدم تخصص بیماری‌های قلب و عروق بیمارستان ش هاشمی نژاد- بخش قلب
دکتر علی اشراقی تخصص بیماری‌های قلب و عروق خیابان ابن سینا - میدان امام رضا (ع) - بیمارستان امام رضا(ع)...
دکتر محمد فاضلی تخصص بیماری‌های قلب و عروق چمران‌ - ساختمان‌شفا
دکتر فهیمه سادات صالح تخصص بیماری‌های قلب و عروق احمد اباد - بین عارف ۲ و ۴ - ساختمان ژزشکان حکیم - طبقه همکف...
دکتر سیدعلی اکبر هاشمی ایوری تخصص بیماری‌های قلب و عروق میدان احمد اباد - کلاهدوز ۲
دکتر محمدرضا ابوالفضلی تخصص بیماری‌های قلب و عروق مشهد - خیابان دانشگاه - خیابان گلستان - ساختمان گلستان
دکتر هدایت‌ فاتحی تخصص بیماری‌های قلب و عروق چمران‌ - ساختمان‌پزشکان‌
دکتر منوچهر رادپور تخصص بیماری‌های قلب و عروق خیابان دانشگاه‌، اول‌کفایی
دکتر محمد محمدی تخصص بیماری‌های قلب و عروق ‌سجاد - بین‌بهاروخیام‌
دکتر فهیمه شکیب تخصص بیماری‌های قلب و عروق احمد آباد، پرستار ۱، ساختمان سروش
دکتر اکبر مراغه مقدم تخصص بیماری‌های قلب و عروق چهارراه دکترا - کوچه درمان - پلاک ۱۱
دکتر غلامرضا مهاجری مقدم‌ تخصص بیماری‌های قلب و عروق ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
دکتر محمود ابراهیمی تخصص بیماری‌های قلب و عروق سه راه جم - ساختمان شفا
دکتر سبحان عیسی زاده تخصص بیماری‌های قلب و عروق احمد اباد - روبروی بیمارستان قائم - ابتدای بهشت
دکتر حسین سازگاری تخصص بیماری‌های قلب و عروق مشهد- خ بهار- جنب فروشگاه ارتش
دکتر غلامرضا دهستانی تخصص بیماری‌های قلب و عروق بیمارستان امام رضا (ع)
دکتر جواد لطفی تخصص بیماری‌های قلب و عروق ‌احمدآباد - ک‌ابومسلم‌
دکتر هوشنگ‌ فروهر تخصص بیماری‌های قلب و عروق خیابان مدرس‌، بالای داروخانه رضا
دکتر علیرضا حیدری بکاولی تخصص بیماری‌های قلب و عروق کوه سنگی ۶ - ساختمان نیکان - طبقه ۴
دکتر مهدی مهدی نژاد کاشانی تخصص بیماری‌های قلب و عروق بلوار وکیل اباد - بین ۷ و ۹ - پ ۶۵
دکتر منصور حسین‌ زاده‌ اردبیلی تخصص بیماری‌های قلب و عروق ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا