نام پزشک رشته تخصصی آدرس
دکتر سوسن ضابطی فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی انکولوژی) کودکان خیابان احمد اباد - پرستار 1- پرستار 2 / 1 -