جستجوی پزشک

دکتر شهریار کمال بیک

تخصص: پزشک عمومی
سطح تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
  آدرس: تهران،   سیدخندان - بیمارستان رسالت
 تلفن تماس:
  2286964753 | 22869647-53
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های تهران برحسب تخصص دیگر #پزشک عمومی های تهران