جستجوی پزشک

دکتر مجید زیدی

تخصص: متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تهران، خ دولت پ ۴۹۰ مرکز جراحی محدود افرا آزمایشگاه
 تلفن تماس:
22568893
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های تهران برحسب تخصص دیگر #متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) های تهران