جستجوی پزشک

دکتر فاطمه اسدی

تخصص: متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تبریز، جاده ایل گلی -کوی گلشهر -بیمارستان رازی
 تلفن تماس:
041133804486
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #متخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های تبریز