جستجوی پزشک

دکتر غلامعلی حامد برقی

تخصص: متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تبریز، خیابان فارابی -جنب زیر گذر شمالی آبرسانی - رادیولوژی آذربایجان
 تلفن تماس:
041133348920
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #متخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های تبریز