جستجوی پزشک

دکتر محمدرضا صدقی پور

تخصص: متخصص چشم پزشکی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تبریز، - خیابان دکتر علی شریعتی - کوچه ارگ
 تلفن تماس:
5563399
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #متخصص چشم پزشکی های تبریز