جستجوی پزشک

دکتر فاطمه قطره سامانی

تخصص: متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: تبریز، خیابان دانشگاه روبروی گلباد - بیمارستان امام خمینی
 تلفن تماس:
041133347039
  هیات علمی: دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #متخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های تبریز