جستجوی پزشک

دکتر گل وش زعفری نوبری

تخصص: دندانپزشک عمومی
سطح تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
  آدرس: تبریز، خیابان ۱۷ شهریور جدید - کلنیک فرهنگیان تبریز
 تلفن تماس:
041- 35567874
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های تبریز برحسب تخصص دیگر #دندانپزشک عمومی های تبریز