جستجوی پزشک

دکتر فیروزه ابطحی

تخصص: فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
سطح تحصیلات: فلوشیپ
  آدرس: شیراز، شیراز، خیابان کریم خان زند
 تلفن تماس:
32351087-99
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.