جستجوی پزشک

دکتر شاهین اردوبادی

تخصص: دکترای حرفه‌ای پزشکی
سطح تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
  آدرس: ماکو، ماکو - بیمارستان قدس
 تلفن تماس:
04623222325
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های ماکو برحسب تخصص دیگر #دکترای حرفه‌ای پزشکی های ماکو