جستجوی پزشک

دکتر رحیم صمدی اردی

تخصص: دکترای حرفه‌ای پزشکی
سطح تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
  آدرس: ماکو، شبکه بهداشت ودرمان ماکو، درمانگاه شماره 1
 تلفن تماس:
3240800
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های ماکو برحسب تخصص دیگر #دکترای حرفه‌ای پزشکی های ماکو