جستجوی پزشک

دکتر هادی کریم زاده

تخصص: فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
سطح تحصیلات: فوق تخصص
  آدرس: اصفهان، اصفهان - چهارراه باغ خواجو - جنب آژانس هوایی - بن بست نادریان
 تلفن تماس:
32861071
  هیات علمی: دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی های اصفهان