جستجوی پزشک

دکتر حمید افقری

تخصص: متخصص جراحی عمومی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی
 تلفن تماس:
32202093
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #متخصص جراحی عمومی های اصفهان