جستجوی پزشک

دکتر فریبرز خوروش

تخصص: متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: اصفهان، مرکز پزشکی الزهرا
 تلفن تماس:
6255555
  هیات علمی: دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) های اصفهان